Rohtlieb Advokater är en advokatbyrå med inriktning på brottmål familjerätt socialrätt migrationsrätt etablerad 2020

Om byrån

Rohtlieb Advokater är en humanjuridisk advokatbyrå. Byrån startades 2020 av Elisabet Rohtlieb som har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå och en stor processvana inom samtliga av byråns rättsområden. Rohtlieb Advokater är belägen i Vasastan, Stockholm, men verkar i hela landet. 

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Läs mer >

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande vårdnad, umgänge, boende samt ekonomisk familjerätt.

Läs mer >

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande tvångsvård och tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Läs mer >

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande asyl, arbetstillstånd samt prövning av förvarsbeslut.

Läs mer >

Höstpraktik 2023

Nu söker vi på Rohtlieb Advokater praktikanter inför hösten 2023. Rohtlieb Advokater är en humanjuridisk byrå belägen i Vasastan, Stockholm.

Läs mer »

Medarbetare

Följ oss gärna!