Rohtlieb Advokater är en advokatbyrå med inriktning mot etablerad 2020

Om byrån

Rohtlieb Advokater är en humanjuridisk advokatbyrå. Byrån startades 2020 av Elisabet Rohtlieb som har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå och en stor processvana inom samtliga av byråns rättsområden. Rohtlieb Advokater är belägen i Vasastan, Stockholm, men verkar i hela landet. 

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Läs mer >

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande vårdnad, umgänge, boende samt ekonomisk familjerätt.

Läs mer >

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande tvångsvård och tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Läs mer >

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande asyl, arbetstillstånd samt prövning av förvarsbeslut.

Läs mer >

Fråga Rohtlieb

Får jag dela en bild eller video på internet som visar en person bli utsatt för brott? Sedan 1 januari 2018 finns ett brott som

Läs mer »

Nytt tvångsmedel

Nya regler för säkrande av elektronisk bevisning Den 1 juni 2022 infördes ett nytt tvångsmedel, genomsökning på distans. Tvångsmedlet syftar till att säkra bevisning från

Läs mer »

Praktikant

Välkommen Clara! Denna vecka välkomnar vi höstens första praktikant till byrån, Clara Ehrstedt. Clara läser på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Hon går för närvarande 9:e,

Läs mer »

Medarbetare

Följ oss gärna!