logotype

Migrationsrätt

Rohtlieb Advokater åtar sig uppdrag som ombud i ärenden rörande asyl och arbetstillstånd. 

Asyl

En asylsökande är en person som ansöker om skydd i ett annat land än i sitt hemland. När en asylsökande kommer till Sverige ska den lämna in sin ansökan om asyl hos gränspolisen eller hos Migrationsverket. Man måste befinna sig i Sverige för att kunna ansöka om asyl. En asylsökande har oftast rätt till ett offentligt biträde. Den sökande kan själv önska ett speciellt biträde, eller så väljer Migrationsverket ut ett offentligt biträde.

Rohtlieb advokater har stor erfarenhet av att biträda asylsökande som offentligt biträde och kan hjälpa dig med din asylansökan.

Kostnaderna för det offentliga biträdet stannar på staten.

Arbetstillstånd

Medborgare från länder utanför EU/EES/Schweiz behöver tillstånd för att arbeta i Sverige. Huvudregeln är att den sökande ska ansöka om tillstånd, och ha fått detta beviljat, innan inresa in i Sverige. Asylsökande som fått avslag på sin asylansökan kan under vissa förutsättningar ändå få rätt att stanna och arbeta i Sverige.

Du bör kontrollera även: Skilsmässa Advokat Stockholm | LVU Advokat Stockholm | Advokat Migrationsrätt Stockholm | Advokatbyrå Stockholm Brottmål

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@rohtlieb.se eller ring 08-721 78 99.