logotypeRättsområden

Brottmål

Rohtlieb Advokater åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Advokatfirman erbjuder alltid ett personligt möte i dessa ärenden.

Läs mer >

 

Rohtlieb Advokater erbjuder juridiskt biträde i ärenden rörande äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, verkställighet (t.ex. när en dom om umgänge inte följs) samt underhållsbidrag. 

Vi bistår också vid frågor avseende ekonomisk familjerätt. 

Läs mer >

Rohtlieb Advokater åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Läs mer >

Rohtlieb Advokater åtar sig uppdrag som ombud i ärenden rörande asyl och arbetstillstånd.