logotype

LVU advokat i Stockholm - specialiserad juridisk hjälp när du behöver det mest

När en familj ställs inför en situation där lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan det innebära en komplex och krävande situation. Ett sådant ärende kräver expertis, förståelse och en juridisk partner som kan vägleda genom den juridiska labyrinten. Rohtlieb Advokater är den partner du söker.

Vad innebär ett LVU-ärende?

Huvudregeln är att insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare. Om behövlig vård inte kan ges med samtyckte kan emellertid den unge komma att behöva tvångsomhändertas av socialtjänsten i enlighet med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta kan ske om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas i hemmet eller om den unge själv, genom exempelvis missbruk av beroendeframkallande medel, utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas.

Varför Rohtlieb Advokater i ditt LVU-ärende?

  1. Djupgående kunskap: Med många års erfarenhet av LVU-ärenden i Stockholm, är vi väl förberedda att hantera de mest komplexa situationer. Byrån håller dessutom regelbundet föreläsningar om LVU för andra advokater.
  2. Personligt bemötande: Vi ser till individens unika behov och anpassar vår rådgivning därefter.
  3. Klart och koncist: Juridik kan vara komplicerat. Vi bryter ner det svåra så att du alltid förstår ditt ärendes status och dina rättigheter.
  4. Alltid tillgänglig: När det gäller din familj och ditt barn, vet vi att varje minut kan räknas. Därför är vi alltid bara ett telefonsamtal bort.

Ta steget med en erfaren LVU advokat i Stockholm

Rohtlieb Advokater strävar efter att ge varje klient bästa möjliga service och representation. Ditt barns välfärd och dina rättigheter som förälder är av yttersta vikt för oss.

 

Vanliga frågor om LVU advokat i Stockholm

Lagen om vård av unga, ofta förkortat LVU, reglerar de omständigheter under vilka ett barn kan omhändertas av samhället. Detta sker i de fall där barnets hälsa eller utveckling kan anses vara i fara, exempelvis på grund av en problematisk hemmiljö eller andra riskfaktorer.

Ett barn kan omhändertas enligt LVU under två huvudsakliga förutsättningar: när barnet utsätter sig själv för en påtaglig risk genom skadligt beteende, som missbruk eller kriminalitet, eller när det finns en uppenbar risk för barnets hälsa och utveckling på grund av förhållandena i hemmet, som kan vara relaterade till föräldrars missbruk, övergrepp eller allvarlig försummelse.

Längden på ett LVU-omhändertagande kan variera beroende på barnets unika situation och behov. I en del fall kan det handla om en kortare period för att säkerställa barnets säkerhet, medan det i andra fall kan vara längre. Det övergripande målet är alltid barnets bästa, och omständigheterna omprövas eller övervägs regelbundet för att avgöra om fortsatt vård utom hemmet är nödvändig.

Ja det har du. Om ditt barn omhändertas enligt LVU har du som vårdnadshavare rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet är antingen en advokat eller en biträdande jurist som har till uppgift att tillvarata dina intressen och företräda dig under processens gång. Du har själv rätt att önska vem du vill ska vara ditt offentliga biträde och staten står för dennes kostnader.

Ja det kan du. Det är alltid Förvaltningsrätten som beslutar om en ansökan om LVU ska bifallas eller inte. Om Förvaltningsrätten bifaller ansökan kan du som vårdnadshavare överklaga beslutet till Kammarrätten. Det krävs inte något prövningstillstånd för att Kammarrätten ska pröva överklagandet, men för att säkerställa att dina intressen beaktas på bästa sätt kan det vara till stor hjälp att ha en erfaren advokat eller biträdande jurist vid din sida.

Genom deras webbplats eller kontaktinformationen som finns där.

LVU advokat i Stockholm

Står du inför ett LVU-ärende i Stockholm eller i någon annan del av Sverige? Låt Rohtlieb Advokater vara din juridiska partner genom processen. För att boka en konsultation eller ställa frågor, kontakta oss via e-post på info@rohtlieb.se eller via telefon på 08-721 78 99. Vi är här för att bistå och ge det juridiska stöd du behöver.

Rohtlieb Advokater erbjuder specialiserade tjänster som “Advokat LVU Stockholm” och “LVU Advokat Stockholm”. De fokuserar på juridisk rådgivning och representation i ärenden som rör Lagen om vård av unga, med särskild betoning på barns välfärd och föräldrars rättigheter i Stockholm. Teamet hos Rohtlieb är erfaret i att hantera dessa känsliga ärenden, erbjuder personlig och engagerad service för att tillgodose klienternas behov.

Du bör kontrollera även: Skilsmässa Advokat Stockholm | LVU Advokat Stockholm | Advokat Migrationsrätt Stockholm | Advokatbyrå Stockholm Brottmål | Jurist Samboavtal Stockholm