Medarbetare

Elisabet

Elisabet Rohtlieb

  • Jur.kand. Stockholms universitet
  • Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm
  • Handläggare Sveriges Advokatsamfund
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011

 

Elisabet Rohtlieb åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Elisabet Rohtlieb har även omfattande och lång erfarenhet av socialmål, särskilt rörande LVU-mål och LPT-mål.

Elisabet Rohtlieb har gedigen kunskap inom familjerätt och har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende och umgänge.

Hon har som ombud processat i många olika domstolar runt om i landet. Hon åtar sig även uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

Brottmål – försvararuppdrag
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Masterutbildning i mänskliga rättigheter och barnets bästa vid Stockholms universitet

Talar engelska.

Telefon: 08-721 78 99
E-mail: elisabet@rohtlieb.se

Ida Thörnqvist

  • Jur.kand. Lunds universitet
  • Biträdande jurist Rohtlieb Advokater

 

Ida Thörnqvist åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt uppdrag som ombud i mål som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

Ida Thörnqvist har utöver specialkurser inom kriminologi, kvinnofridskunskap och professionell rättsutredning under sin studietid tillgodogjort sig relevant arbetslivserfarenhet. Under sin studietid praktiserade hon på en annan brottmålsbyrå, arbetade som kriminalvårdare på säkerhetshäktet i Göteborg samt har mångårig erfarenhet från bland annat ideellt arbete på kvinnojour. Efter uppsatspraktik på Rohtlieb Advokater anställdes Ida som biträdande jurist på byrån.

Ida Thörnqvist har fördjupad kunskap inom våld i nära relationer, och har specialstuderat det juridiska fältet beträffande framförallt det psykiska våldets straffbarhet inom ramen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Läs Idas examensarbete här

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Migrationsrätt – offentligt biträde
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Har studerat företagsekonomi, nationalekonomi och statistik vid Lunds Universitet.

Talar engelska.

Telefon: 0707-57 12 91
E-mail: ida@rohtlieb.se

Arbeta hos oss

Är du intresserad av att börja arbeta hos oss är du välkommen att skicka in din ansökan.