Medarbetare

Elisabet

Elisabet Rohtlieb

  • Jur.kand. Stockholms universitet
  • Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm
  • Handläggare Sveriges Advokatsamfund
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011

 

Elisabet Rohtlieb åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Elisabet Rohtlieb har även omfattande och lång erfarenhet av socialmål, särskilt rörande LVU-mål och LPT-mål.

Elisabet Rohtlieb har gedigen kunskap inom familjerätt och har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende och umgänge.

Hon har som ombud processat i många olika domstolar runt om i landet. Hon åtar sig även uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

Brottmål – försvararuppdrag
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Masterutbildning i mänskliga rättigheter och barnets bästa vid Stockholms universitet

Talar engelska.

Telefon: 08-721 78 99
E-mail: elisabet@rohtlieb.se

Arbeta hos oss

Är du intresserad av att börja arbeta hos oss är du välkommen att skicka in din ansökan.