Medarbetare

Elisabet Rohtlieb

Avokat

  • Jur.kand. Stockholms universitet
  • Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm
  • Handläggare Sveriges Advokatsamfund
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011

Elisabet Rohtlieb åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Elisabet Rohtlieb har även omfattande och lång erfarenhet av socialmål, särskilt rörande LVU-mål och LPT-mål.

Elisabet Rohtlieb har gedigen kunskap inom familjerätt och har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende och umgänge.

Hon har som ombud processat i många olika domstolar runt om i landet. Hon åtar sig även uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

Brottmål – försvararuppdrag
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Masterutbildning i mänskliga rättigheter och barnets bästa vid Stockholms universitet

Talar engelska.

Telefon: 08-721 78 99
E-mail: elisabet@rohtlieb.se

Lovisa Austern Björkman

Biträdande jurist

  • Jur.kand. Stockholms universitet
  • Biträdande jurist Rohtlieb Advokater

Lovisa Austern Björkman åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt uppdrag som ombud i mål som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

På juristprogrammet på Stockholms universitet har Lovisa läst specialkurser inom kriminologi, successionsrätt och konstitutionsrätt. Under sin studietid har Lovisa arbetat extra på humanjuridiska byråer i Stockholm. Efter praktik på Rohtlieb Advokater anställdes Lovisa som biträdande jurist på byrån.

Lovisa Austern Björkman har fördjupad kunskap inom migrationsrätt och skrev sitt specialarbete om sjuka migranters rätt till uppehållstillstånd inom ramen för Europakonventionen.

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Migrationsrätt – offentligt biträde
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Lovisa har en fil.kand i teatervetenskap vid Stockholms universitet och har tidigare arbetat som teaterproducent.

Talar engelska.

Telefon: 0702-07 61 52
E-mail: lovisa@rohtlieb.se

Filip Sigvardsson

Biträdande jurist

  • Jur.kand. Umeå universitet
  • Biträdande jurist Rohtlieb Advokater

Filip Sigvardsson åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt uppdrag som ombud i mål som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

På juristprogrammet på Umeå universitet har Filip läst specialkurser inom barnrätt, straffrätt och straffprocessrätt. Under sin studietid har Filip arbetat extra som skadereglerare på försäkringsbolag. Efter praktik på Rohtlieb Advokater anställdes Filip som biträdande jurist på byrån.

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Migrationsrätt – offentligt biträde
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Talar engelska.

Telefon: 0706-08 25 21
E-mail: filip@rohtlieb.se

Arbeta hos oss

Är du intresserad av att börja arbeta hos oss är du välkommen att skicka in din ansökan.