logotype

Elisabet Rohtlieb

Elisabet Rohtlieb studerade juridik vid Stockholms universitet och efter avklarade studier gjorde hon sin notarietjänstgöring vid förvaltningsrätten i Stockholm. Elisabet har tidigare arbetat vid humanjuridiska advokatbyråer i Stockholm, men 2020 startade hon sin egen; Rohtlieb Advokater. 

Elisabet åtar sig uppdrag som privat och offentlig försvarare, målsägandebiträde, samt särskild företrädare för barn.

Elisabet har även omfattande och lång erfarenhet av socialmål, särskilt LVU-mål och LPT-mål. Elisabet brukar dessutom undervisa andra advokater inom dessa rättsområden. 

Härutöver har Elisabet gedigen kunskap inom familjerätt och har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende och umgänge. 

Elisabet har som ombud processat i många olika domstolar runt om i landet. Hon åtar sig även uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

 

Elisabet Rohtlieb

Advokat & ägare

elisabet@rohtlieb.se
08-721 78 99