logotype

Lovisa Austern Björkman

Lovisa Austern Björkman studerade juridik vid Stockholms universitet. Under sin tid på juristprogrammet har Lovisa läst specialkurser inom kriminologi, successionsrätt och konstitutionsrätt. Vid sidan av sina studier arbetade även Lovisa extra på humanjuridiska advokatbyråer i Stockholm. Efter praktik på Rohtlieb Advokater anställdes Lovisa som biträdande jurist. 

Lovisa har fördjupad kunskap inom migrationsrätt och skrev sitt specialarbete om sjuka migranters rätt till uppehållstillstånd inom ramen för Europakonventionen. 

Lovisa åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt uppdrag som ombud i mål som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Lovisa kan även bistå med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal och testamenten.

Lovisa Austern Björkman

Biträdande jurist

lovisa@rohtlieb.se
0702-07 61 52