logotype

Filip Sigvardsson

Filip Sigvardsson studerade juridik vid Umeå universitet. Under sin tid på juristprogrammet har Filip läst specialkurser inom barnrätt, straffrätt och straffprocessrätt. Vid sidan av sina studier arbetade även Filip som skadereglerare vid ett försäkringsbolag. Efter praktik på Rohtlieb Advokater anställdes Filip som biträdande jurist. 

Filip har fördjupad kunskap inom straffrätt och skrev sitt specialarbete om domstolarnas bevisprövning i de sexualbrottmål där den tilltalade gjort en invändning om att gärningen begicks i sömnen (sexsomni). 

Filip åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt uppdrag som ombud i mål som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Filip kan även bistå med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal och testamenten.

 

Filip Sigvardsson

Biträdande jurist

filip@rohtlieb.se
0706-08 25 21