logotype

Brottmål

Rohtlieb Advokater åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Advokatfirman erbjuder alltid ett personligt möte i dessa ärenden.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. Du kan själv föreslå en advokat som ska företräda dig. Försvarsadvokatens uppdrag är att bistå dig vid polisförhör och i kontakterna med bland annat polis, åklagare och domstol under förundersökningen. För att vi ska kunna företräda dig på bästa sätt är det viktigt att vi kommer in i processen så tidigt som möjligt. Om åtal väcks företräder vi dig inför och under förhandlingen.

Kostnaden för en offentlig försvarare betalas i de flesta fall av staten.

Målsägandebiträde

Om du är brottsoffer (målsägande) kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Du kan själv begära att få en viss advokat/jurist som målsägandebiträde och domstolen förordnar i de flesta fall den personen att företräda dig. Om du inte begär en särskild jurist utser domstolen ett målsägandebiträde ur sina förordnandelistor.

Som målsägandebiträde tar vi snabbt kontakt med dig och bokar in ett första möte där vi går igenom din situation, gällande rätt och hur en förundersökning och förhandling i domstol går till. Vi är med vid polisförhör och sköter kontakterna med utredare och åklagare för din räkning. Om åtal väcks förbereder vi dig inför förhandling, förbereder skadeståndsanspråk tillsammans med dig och biträder dig under förhandling i domstol.

Kostnaden för målsägandebiträde står i princip alltid staten för vilket betyder att du inte behöver betala för ditt biträde. 

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående kan domstolen utse en särskild företrädare för barnet. Som särskild företrädare tillvaratar vi barnets rätt under rättsprocessen.

Den särskilda företrädaren övertar tillfälligt vårdnadshavarens rätt att företräda barnet under förundersökningen och efterföljande rättegång. Det kan innefatta kontakter med bland annat polis, åklagare, domstol och socialtjänst. Det är den särskilda företrädaren som är med barnet under polisförhör och eventuella läkarbesök under förundersökningen. Den särskilda företrädaren bistår även barnet om åtal väcks, företräder barnet vid rättegången och framställer eventuella skadeståndsanspråk.

Kostnaden för en särskild företrädare betalas av staten.

Du bör kontrollera även: Skilsmässa Advokat Stockholm | LVU Advokat Stockholm | Advokat Migrationsrätt Stockholm | Advokatbyrå Stockholm Brottmål

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@rohtlieb.se eller ring 08-721 78 99.