logotype

Familjerätt

Rohtlieb Advokater erbjuder juridiskt biträde i ärenden rörande äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, verkställighet (t.ex. när en dom om umgänge inte följs) samt underhållsbidrag. 

Vi bistår också vid frågor avseende ekonomisk familjerätt. 

Vårdnadstvister

Vi erbjuder juridiskt biträde i ärenden rörande äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, verkställighet (t.ex. när en dom om umgänge inte följs) samt underhållsbidrag. 

Efter en separation eller skilsmässa uppstår ofta frågor kring vårdnaden om barnen samt hur de ska bo och umgås med sina föräldrar. Frågor om vårdnad, boende och umgänge ska alltid avgöras utifrån barnets bästa. Vid första besöket går vi igenom er situation för en bedömning och rekommendation utifrån just er situation.

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt omfattar regler om makars eller sambos egendom samt frågor gällande arv, bodelning och testamente.

Vi kan bistå genom konsultation och genom att upprätta handlingar i förebyggande syfte för att bestämma hur egendom ska fördelas vid en framtida separation. Vi kan även bistå med upprättandet av testamente, äktenskapsförord, samboavtal eller gåvobrev.

Kostnad

Vissa familjerättsliga mål kan delvis finansieras genom rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskyddet regleras i din hemförsäkring. I regel betalar ditt försäkringsbolag 80 % av kostnaderna för ditt ombud. Resterande del betalar du själv.

Rättshjälp kan du vara berättigad till om du inte har någon hemförsäkring. Det krävs bland annat att din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr per år och att du har fått en timmes juridisk rådgivning. Den första rådgivningstimmen måste du alltid bekosta själv. Om du får rättshjälp betalar du mellan 2-40 % av kostnaden för ditt ombud. Staten betalar den resterande delen. Om det blir aktuellt hjälper vi dig med att ansöka om rättsskydd respektive rättshjälp.

Du bör kontrollera även: Skilsmässa Advokat Stockholm | LVU Advokat Stockholm | Advokat Migrationsrätt Stockholm | Advokatbyrå Stockholm Brottmål

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@rohtlieb.se eller ring 08-721 78 99.