logotype

Lunchföreläsning – Legally Lady

Torsdagen den 7 september kommer advokat Elisabet Rohtlieb hålla en digital lunchföreläsning inom ramen för nätverket Legally Lady. 

Rubriken för föreläsningen är Retoriken i juridiken

Jurister lär sig tidigt vikten av det skrivna ordet men ofta har talekonsten, retoriken, hamnat lite i skymundan. Genom en tydlig sakframställan, oväntade förhörsfrågor och en poängfylld plädering kan en god retoriker både fånga domarens uppmärksamhet och hålla nämndemännens koncentration. 

Vältalighet är en betydelsefull kunskap för alla processande jurister för att övertyga, övertala och ibland och överrumpla. Men retoriken är lika viktig i samtal med klienter och motpartsombud. 

Under lunchwebbinariet kommer Elisabet Rohtlieb lyfta betydelsen av det talade ordet och vikten av att veta vem mottagaren är anpassa talet därefter. 

Legally Lady är Sveriges ledande karriärnätvärk för kvinnliga jurister och en del av Blendow Group.

Är du kvinnlig jurist eller juriststudent anmäler du dig till lunchföreläsningen med Elisabet Rohtlieb via personlig inbjudan eller via mail till: info@legallylady.se.