Sexsomni

Sexsomni Sexsomni är en sömnstörning som innebär att personer kan utföra olämpliga och ofrivilliga sexuella handlingar i sömnen. Med anledning av att de sexuella handlingarna utförs i sömnen, saknar personer som lider av sexsomni medvetenhet om vad de har gjort. Under de senaste åren har det kommit att bli allt vanligare att den tilltalade i […]

Goda helger

Rohtlieb advokater önskar alla en god jul och ett riktigt gott nytt år!

Sommaröppet

Byrån har öppen under hela sommaren.  Om du vill komma i kontakt med någon av våra medarbetare, hör av dig till oss via info@rohtlieb.se eller ring +46(0)8-7217899.