logotype

Kurs i LVU

Dagens och morgondagens LVU – lagstiftning, praxis och etiska dilemman Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom LVU? Passa i så fall på att boka plats på BG Institutes heldagsutbildning med Elisabet Rohtlieb! Fokus i denna fördjupningskurs ligger på nyheter inom rättsområdet samt aktuell praxis, där både utmaningar och etiska dilemman kommer belysas. Elisabet kommer även […]

Är anonyma vittnen rättssäkert?

Är anonyma vittnen rättssäkert?   I ett avsnitt av det svenska samhällsprogrammet Kalla Fakta undersöks den tystnadskultur som brett ut sig i Malmö och som lett till att antalet ouppklarade brott ökat. I avsnittet med titeln Den skrämda staden berättar kriminella aktörer att de, beträffande flera specifika mord, har uppgifter om vem som avfyrat det […]

Misstänktas rätt till insyn i förundersökningen

Misstänktas rätt till insyn i förundersökningen För den som är misstänkt för ett brott är förutsebarhet i rättsprocessen mycket angeläget då förutsebarhet utgör en grundsten i den rättssäkerhet som ska tillförsäkra individen skydd mot övergrepp från staten. Under en pågående förundersökning består denna förutsebarhet främst i att den som är misstänkt för ett brott har en […]

Barn i asylprocesser

Barn i asylprocesser

Barn i asylprocesser Barnrättsorganisationer har i flera år påtalat brister i handläggningen hos såväl Migrationsverket som hos landets migrationsdomstolar beträffande det faktum att barn inte i tillräckligt hög utsträckning får komma till tals i asylprocesser. Sedan den 1 januari i år är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk lag, vilket gör det extra aktuellt […]