Dagens och morgondagens LVU – lagstiftning, praxis och etiska dilemman

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom LVU? Passa i så fall på att boka plats på BG Institutes heldagsutbildning med Elisabet Rohtlieb!

Fokus i denna fördjupningskurs ligger på nyheter inom rättsområdet samt aktuell praxis, där både utmaningar och etiska dilemman kommer belysas. Elisabet kommer även att dela med sig av sina egna erfarenheter från arbetslivet, både ifrån rollen som offentlig ställföreträdare, men också i arbetet med att företräda vårdnadshavare i LVU-processer.

Kursen avser ge deltagarna en fördjupad förståelse för LVU samt övrig relevant lagstiftning. Kursen syftar till att ge såväl teoretisk kunskap som praktiska verktyg för att deltagaren ska fortsätta utvecklas i rollen som ställföreträdare och offentligt biträde i mål rörande LVU. 

Kursens vänder sig till advokater och jurister som arbetar som offentliga biträden och ställföreträdare i LVU-mål.

 

Kursstillfällen

10 september 2021 – fullbokad, ställ dig i kö HÄR

februari 2022 – boka din plats HÄR