logotype

Välkommen Clara!

Denna vecka välkomnar vi höstens första praktikant till byrån, Clara Ehrstedt.

Clara läser på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Hon går för närvarande 9:e, och sista, terminen, och parallellt med praktiken skriver hon uppsats inom straffprocess.

Clara har tidigare arbetat som sommarnotarie på affärsjuridik byrå. Därutöver har Clara läst extra kurser inom asyl- och migrationsrätt samt varit engagerad som mentor i projektet Klara, färdiga, kvinna som går ut på att få utlandsfödda kvinnor in på den svenska arbetsmarknaden.

Vi ser mycket fram emot att ha Clara hos oss på byrån!