logotype

LVM, LPT och LRV

Igår höll Elisabet Rohtlieb kurs på BG Institute under rubriken LVM, LPT och LRV – från förordnande till lagakraftvunnen dom. Om du missade kursen men vill se den i efterhand, går den fortfarande att boka On Demand.

Den 23 mars håller Elisabet kurs nästa gång, då med temat Dagens och morgondagens LVU – lagstiftning, praxis och etiska dilemman.

Välkommen att anmäla dig!