logotype

Digital lunchföreläsning

Den 26 januari är det dags för Elisabet Rohtlieb att hålla en lunchföreläsning inom ramen för nätverket Legally Lady.

Rubriken för föreläsningen är Svåra klientmöten

Få människor söker juridiskt biträde när livet är problemfritt och allt är toppen. Ofta är det första mötet med en ny klient i stället när denne är mitt inne i sitt livs största kris. För att på bästa sätt kunna förstå klientens problemställningar och bemöta klienten utifrån dennes förutsättningar, ställer dessa klientmöten inte bara krav på advokatens juridiska kunskap, utan också på advokaten som medmänniska.

Under lunchseminarier kommer Elisabet dela med sig av sina erfarenheter av svåra klientmöten, om hur man bäst möter personer i olika åldrar, från olika kulturella bakgrunder och med olika livserfarenheter.

Legally Lady är Sveriges ledande karriärnätverk för kvinnliga jurister och en del av Blendow Group.