logotype

Kurs i LVM, LPT och LRV

Många människor drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet och vissa för en daglig kamp mot sitt mående. För personer som hamnar i ett tungt missbruk är det ofta livsavgörande att få hjälp i tid. Om personer som lider av psykisk sjukdom eller missbruksproblematik inte kan eller vill ta emot hjälp på frivillig väg kan det bli aktuellt med tvångsvård.

Vid tillämpningen av LVM, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LPT, lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, samt LRV, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ställs särskilt höga krav på det juridiska biträdet. Dels förutsätts att biträdet har god kunskap om lagstiftning och processen men förmågan att möta och förstå klienter med särskilda svårigheter är avgörande för att på bästa sätt tillvarata klientens intressen.

En särskild utmaning för offentliga biträden i mål rörande LVM, LPT och LRV är att korrekta beslut måste kombineras med snabb handläggning. Förfarandet ställer därför höga krav på alla inblandade parter, inte minst på biträdet.

Kursen kommer att ge kursdeltagarna kunskaper om aktuell lagstiftning och domstolsprocessen. Stor vikt läggs vid den praktiska hanteringen av dessa ärenden.

Föreläsare: Advokat Elisabet Rohtlieb
Datum: 12 oktober 2022
Plats: Stockholm eller livesändning via länk

Läs mer och boka din plats via BG Institutes hemsida

Elisabet Rohtlieb