logotype

Byråns grundare Elisabet Rohtlieb intervjuad av Justly

Hur fann du vägen till advokatyrket?
“Jag bestämde mig tidigt för att bli advokat, när jag var åtta år visste jag att det var vad jag ville jobba med. Redan då ville jag hjälpa människor, speciellt de som var svaga och utsatta.”
💭
Vilka rättsområden är du specialiserad inom?
“Jag är rätt bred, mina områden är bland annat tvångsmål och jag arbetar även med brottmål såväl som försvarare, målsägandebiträde som särskild företrädare för barn samt med vårdnadstvister. Det som jag framför allt sysslar med är barnrätt – det är ett område som ligger mig varmt om hjärtat och jag föreläser även i dessa frågor. Jag företräder även föräldrar, men är alltid noggrann med att de ska ha sina barns bästa för ögonen.”
⚖️
Vad innebär det att vara särskild företrädare för barn?
“En särskild företrädare är en person som utses av tingsrätten, och den personen ska vara särskilt lämplig eftersom det är ett särskilt förtroendeuppdrag. Om det är barnets vårdnadshavare som är misstänkt för brottet, eller om vårdnadshavaren står i lojalitet till den misstänkte, kan det finnas motstridiga intressen mellan barnet och vårdnadshavaren. Det finns då möjlighet för domstolen att utse en särskild företrädare för barnet, vars uppgift är att tillvarata barnets intressen under rättsprocessen. Det ställs stora krav på den särskilda företrädaren att möta barnet på ett tryggt och bra sätt för att upplevelsen ska bli så skonsam för barnet som möjligt. Barn är lojala mot sina föräldrar och kan känna rädsla för att mamma eller pappa ska hamna i fängelse.”
👦🏽
Vad kan man göra för att skapa en tryggare morgondag?
“Min dröm är ju att bli arbetslös inom detta, och jag tror på att utbilda personal inom skola och förskola om hur våld ser ut och upplysa dem om skyldigheten att anmäla till socialtjänsten då det uppstår misstankar om att barn inte har det bra hemma. Vissa drar sig för det av rädsla för föräldrarnas reaktioner, men de som kommer i kontakt med barn och ungdomar bör veta att det är inte deras roll att utreda, de ska bara anmäla. Vuxna behöver även förstå att barn ser och hör allt, även om man inte tror det.”