Vad är ett målsägandebiträde?

 

Den som har utsatts för brott (brottsoffret) kallas målsägande i brottmålsprocessen. Målsäganden har i vissa fall rätt till ett biträde – ett målsägandebiträde, som förordnas efter beslut av rätten. 

Ett målsägandebiträde kan förordnas om målsäganden blivit utsatt för ett grövre brott som kan ge fängelse, till exempel sexualbrott, brott mot liv och hälsa och brott mot frihet och frid. I fall av mindre allvarlig brottslighet kan dock åklagaren föra målsägandens talan om målsäganden inte har ett målsägandebiträde. Om målsäganden inte får ett målsägandebiträde kan denne ändå ta med sig en stödperson till rättegången.

Målsägandebiträdet ska hjälpa och stötta målsäganden under brottmålsprocessen och föra dennes talan under själva rättegången. Det är exempelvis målsägandebiträdet som för målsägandens talan om skadeståndsanspråk. 

Målsäganden kan själv begära ett särskilt målsägandebiträde, som sedan ska förordnas av rätten om det inte finns särskilda skäl mot det. Målsägandebiträdet är en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå.

 

     – Jessica Lones, praktiserande jur. kand.