logotype

Få platser kvar!

Nu finns det endast ett fåtal platser kvar till Elisabet Rohtliebs kurs i LVM, LPT och LRV, så passa på att boka innan platserna tar slut!

Kursen äger rum den 12 oktober 2022 och vänder sig till jurister och advokater som arbetar, eller vill börja arbeta, som offentligt biträde i mål rörande LVM, LPT och LRV.

Kursen avser ge deltagarna en breddad förståelse om mål rörande LVM, LPT och LRV. Syftet är att ge såväl teoretisk kunskap som praktiska verktyg för att deltagaren ska fortsätta att utvecklas i rollen som offentligt biträde inom rättsområdena.

Kursen kommer att ge deltagarna kunskaper om aktuell lagstiftning och domstolsprocessen. Stor vikt läggs vid den praktiska hanteringen av dessa ärenden. Elisabet kommer även att gå igenom aktuell praxis samt dela med sig av egna erfarenheter från arbetslivet där både utmaningar och etiska dilemman kommer att belysas.

När: 12 oktober 2022
Var: Stockholm. Kursen kommer även att livesändas.

Mer information om kursen samt anmälan finns på BG Institute.