Idag vill vi välkomna Rohtlieb Advokaters andra sommarpraktikant Rojan Arikan! 

Rojan studerar vid juristprogrammet på Örebro Universitet och kommer i höst att påbörja sin sjunde termin på utbildningen. Rojan har ett stort intresse för humanjuridik och är särskilt intresserad av familjerätt och straffrätt. Under sina studier har han bland annat fördjupad sig inom lagstiftning rörande hemliga tvångsmedel. Rojan har tidigare arbetat som juridisk rådgivare på Lawline och arbetar vid sidan av sina studier extra som kriminalvårdare på häktet i Örebro.

Vi är mycket glada över att ha Rojan hos oss de kommande veckorna!

 

Rojan Arikan