Rohtlieb Advokater är en advokatbyrå med inriktning mot etablerad 2020

Om byrån

Rohtlieb Advokater är en humanjuridisk advokatbyrå. Byrån startades 2020 av Elisabet Rohtlieb som har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå och en stor processvana inom samtliga av byråns rättsområden. Rohtlieb Advokater är belägen i Vasastan, Stockholm, men verkar i hela landet. 

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Läs mer >

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande vårdnad, umgänge, boende samt ekonomisk familjerätt.

Läs mer >

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande tvångsvård och tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Läs mer >

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande asyl, arbetstillstånd samt prövning av förvarsbeslut.

Läs mer >

Sök sommarpraktik

Sommarpraktik 2022 Rohtlieb Advokater är en humanjuridisk byrå belägen i Vasastan, Stockholm. Är du intresserad av att arbeta med brottmål, familjerätt, migrationsrätt och/eller socialrätt? Vi

Läs mer »

LVU-kurs

Ny kurs i LVU – 29 mars 2022 Fick du inte plats när kursen Dagens och morgondagens LVU–lagstiftning, praxis och etiska dilemman hölls den 10 september 2021?

Läs mer »

Praktikant

Välkommen Cornelia!​ I förra veckan välkomnade vi byråns nya praktikant Cornelia Gunnarson som kommer praktisera hos oss på Rohtlieb advokater under första halvan av vårterminen

Läs mer »

Medarbetare

Följ oss gärna!