Rohtlieb Advokater är en advokatbyrå med inriktning mot etablerad 2020

Om byrån

Rohtlieb Advokater är en humanjuridisk advokatbyrå. Byrån startades 2020 av Elisabet Rohtlieb som har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå och en stor processvana inom samtliga av byråns rättsområden. Rohtlieb Advokater är belägen i Vasastan, Stockholm, men verkar i hela landet. 

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Läs mer >

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande vårdnad, umgänge, boende samt ekonomisk familjerätt.

Läs mer >

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande tvångsvård och tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Läs mer >

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden rörande asyl, arbetstillstånd samt prövning av förvarsbeslut.

Läs mer >

Få platser kvar

Få platser kvar! Nu finns det endast ett fåtal platser kvar till Elisabet Rohtliebs kurs i LVM, LPT och LRV, så passa på att boka

Läs mer »
Fråga Rohtlieb

Fråga Rohtlieb

Vad innebär det nya barnfridsbrottet? Den 1 juli 2021 trädde det nya barnfridsbrottet i kraft. Det nya brottet regleras i brottsbalken 4 kap. 3 §

Läs mer »
rättsområden

Praktik ht 2022

Praktik ht 2022 Rohtlieb Advokater är en humanjuridisk byrå belägen i Vasastan, Stockholm. Vi arbetar med brottmål, familjerätt, migrationsrätt och/eller socialrätt.  Som praktikant hos Rohlieb

Läs mer »

Medarbetare

Följ oss gärna!