logotype

Ny medarbetare

Idag välkomnar vi byråns senaste tillskott Filip Sigvardsson.
Filip praktiserade hos Rohtlieb Advokater våren 2022 och ansluter nu till byrån som biträdande jurist. Filip är uppvuxen i den lilla norrländska byn Vindeln, men har under de senaste åren bott i Umeå då han studerade juristprogrammet på Umeå universitet. Filip har ett brinnande intresse för de rättsområden som byrån åtar sig uppdrag inom och har under sin tid på juristprogrammet läst specialkurser inom barnrätt, straffrätt och straffprocessrätt.
 
Filip åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT, LRV och migration, samt som ombud i mål rörande vårdnad, boende och umgänge med barn.
 
Varmt välkommen Filip!