Vi välkomnar vår nya medarbetare Lovisa Austern Björkman till Rohtlieb Advokater. Lovisa kommer arbeta som biträdande jurist på byrån.

Lovisa har tidigare praktiserat på byrån och har under sin studietid fördjupat sig inom migrationsrätt, konstitutionell rätt samt successionsrätt. Lovisa åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och migration samt som ombud i mål rörande vårdnad, boende och umgänge med barn.

Lovisa nås på lovisa@rohtlieb.se.