Måste en förälder betala underhåll för sitt barn?

Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utifrån barnets behov och familjens ekonomiska situation.

Enligt svensk lag är föräldrar skyldiga att försörja sitt barn fram tills barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Bor barnet enbart hos en förälder är det ett krav att den andra föräldern försörjer barnet genom ett så kallat underhållsbidrag.

Skulle en förälder inte fullgöra sin plikt att betala underhåll kan den föräldern utsättas för verkställighet som innebär att man blir tvingad att betala underhållet. Har en förälder inte ekonomisk möjlighet att betala underhåll finns det bestämmelser om underhållsstöd. För att Försäkringskassan ska bevilja underhållsstöd krävs att:

  • du har vårdnad om barnet
  • du och den andra föräldern inte har ett förhållande
  • du och den andra föräldern inte bor ihop
  • den andra föräldern inte betalar underhåll alls, betalar ett lägre belopp än underhållsstödet eller inte betalar i tid.
  • barnet är under 18 år
  • barnet är folkbokfört hos dig
  • du och barnet bor i Sverige

 

Även ensamstående föräldrar kan ansöka om underhållsstöd.